ResistantBees

Ed & Dee Lusby

 

Cechy

Šance pro vcely - CZ Šance pro vcely - cz

 

 


saeshepard.org©

DEFENDING OCEAN WILDLIFE WORLDWIDE SEASHEPHERD.ORG

V roce 1977 byla založena Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), mezinárodní nezisková, námorní organizace pro ochranu divokého života, jejímž posláním je ukoncit nicení prirozeného prostredí a zabíjení volne žijících živocichú ve svetových oceánech s cílem zachování a ochrany ekologického stému a rúznorodosti druhú.

Sea Shepherd využívá inovativní taktiku konfrontace v akci, aby prošetrila, dokumentovala a vypracovala opatrení proti nelegální aktivite na volném mori, a v prípade odhalení a nutnosti ji pronásledovat. Tím, že Sea Shepherd aktivne chraní biologickou rozmanitost našeho choulostivého oceánského ekosystému, zajištuje jeho uchování pro budoucí generace.