ResistantBees

Ed & Dee Lusby

Resistente Biene La Palma

Timsen Block Rhein Main

Svícarsko

sicamm - Societas Internationalis pro Conservatione Apis melliferae melliferae

Nemecko

imkerforum dunkle biene - Community für Imker mit der Dunklen Biene Apis mellifera mellifera

nordbiene Kai-Michael Engfer, D-24247 Mielkendorf - ein Vater der Nordbiene

ig dunkle Biene Interessen Gemeinschaft Dunkle Biene Deutschland (IGDB)

Svédsko

Bernd Klotz Imkerei im Lappland

Cechy

Vcelatmavá.cz Svaz chovatelú vcely tmavé

Šance pro vcely - CZ Šance pro vcely - cz

moderní vcelar - PSNV


sicamm


saeshepard.org©

DEFENDING OCEAN WILDLIFE WORLDWIDE SEASHEPHERD.ORG

V roce 1977 byla založena Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), mezinárodní nezisková, námorní organizace pro ochranu divokého života, jejímž posláním je ukoncit nicení prirozeného prostredí a zabíjení volne žijících živocichú ve svetových oceánech s cílem zachování a ochrany ekologického stému a rúznorodosti druhú.

Sea Shepherd využívá inovativní taktiku konfrontace v akci, aby prošetrila, dokumentovala a vypracovala opatrení proti nelegální aktivite na volném mori, a v prípade odhalení a nutnosti ji pronásledovat. Tím, že Sea Shepherd aktivne chraní biologickou rozmanitost našeho choulostivého oceánského ekosystému, zajištuje jeho uchování pro budoucí generace.