varroa destructor

Kvantové lékarství aplikuje nejnovejší poznatky vedeckého výzkumu moderní kvantové fyziky. Prevážná cást vcelarské verejnosti pripisuje poznatky kvantové a homeopatické medicíny v terapii vcelstva mlžné ceste okorenené rádnou porcí dobrodružství, nebot je stále protikladem tradicním školním znalostem. Dobrodružství je ale okamžik, ve kterém zkušenost sama o sobe již nestací. Okamžik mezi dvema jistými body, pokud nevíme, jak dál a co se bude dít. Život našich vcel je tento pomyslný okamžik mezi dvema jistými body. Jakákoliv indolence tohoto stavu bude mít fatální dusledky pro naše vcelstvo. Vydejme se spolecne na okouzlující cestu plnou dobrodružství, dláždenou lidskou moudrostí, která nám odhalí zcela nový zpusob, jak chápat veci a jevy.

Príznivci alternativního vcelarení poukazují na regeneracní potenciál superorganismu vcelstva v prirozených podmínkách. Vcelí organismus je postaven na základe takzvaného informacního fondu elektromagnetické matrice, která kontinuálne udržuje organismus vcelstva v chodu. K uchování vcelstva pri živote, musí k vcelstvu permanentne proudit správná informace. Pokud uznáváme výsledky moderního vedeckého výzkumu, dá se život prirovnat k matrici elektromagnetického vlnení založené na interakci fotonu. Elektromagnetické pole zdravého vcelstva vykazuje pozoruhodne koherentní (harmonické) vibrace. Pokud je tento energetický stav v organismu vcelstva narušen, ztrácí vcelstvo schopnost akumulovat látky, které jej telesne a psychicky stabilizují.

Dnes víme, že každý živý organismus vytvárí elektromagnetické vlnení rozlišných frekvencí, které je nezbytné pro štepení fotonu v bunecném prostoru a upevnení organismu. V roce 1975 se nemeckému biofyzikovi profesoru Albertu Poppovi podarilo dokázat, že živé organismy vyzarují fotony. Toto zárení je sice velmi slabé, ale tak intenzivní, že se dá prirovnat k zárení laserového paprsku. Bez tohoto zárení není žádný živý organismus schopný komunikovat. Profesor Popp byl schopen demonstrovat, že bunky v organismu mezi sebou komunikují prostrednictvím biofotonu, a že odzarování biofotonu zdravého a nemocného organismu se liší svou intenzitou. Zdravý organismus je na bunecné úrovni z 50 procent v aktivním a z 50 procent v klidném stavu. Tato rovnováha je udržována absorbováním a vyzarováním fotonu ruzných frekvencí, které pulsují v soudržném elektromagnetickém poli zdravého organismu. Poškozený organismus trpí ztrátou soudržnosti, pameti a schopnosti komunikovat. Prostrednictvím výzkumu Alberta Poppa se stala kvantová fyzika nezbytnou soucastí vedy zkoumající výživu a zdraví organismu. Elektromagnetické síly jsou základem všech chemických a biologických procesu v organismu a jeho výživy. Popp definuje kvalitu potravy podle toho, do jaké míry je potravina schopna ukládat svetelné vlnení (fotony). Z tohoto poznatku vyplývá zcela nový smysl, jak chápat výživu. Rostliny se prevážne živí svetelným vlnením slunce a vesmíru. Fotosyntéza transferuje svetelné vlnení na biologicky ztuženou energii glukózu, slouceninu oxidu uhlicitého s vodou za úcinku slunecního zárením. Glukóza tedy není nic jiného, než "ztuhlá" energie, která se dle potreby organismu znovu rozkládá na oxid uhlicitý, vodu a fotony. Vcelstvo se živí výhradne nektarem a pylem, pricemž nektar je vysoce potencovaná energie, sloucenina cukru, vody, minerálu a fotonu. Vcelstva, cmeláci a motýli jsou jediný živociši, kterí pro svou výživu nezabíjejí a nepoškozují. Nejnovejší vedecké poznatky potvrzují, že z hlediska energetické absorpce slunecního vlnení a uskladnení fotonu, je výživa na rostlinné bázi unikátní, nebot' upevnuje všechny fyziologické procesy v tele.

Základem homeopatické a fotonové terapie je potlacení, patogenních, nebo toxických príznaku. Podle poznatku zakladatele homeopatické lécby Samuela Hahnemanna se jedná o homeopaticky potencované substráty enzymu a látek, které nejsou s organismem v rovnováze, nebo které mu škodí. Výchozí homeopatické látky jsou v tomto prípade živé patogeny, nebo toxiny, které by v nezredeném stavu vcelstvo usmrtily.Vysoké potencování patogenu a jedu nepusobí z terapeutického hlediska škodlive, naopak lécí na principu nesouladu s onemocnením, indukováním podobného stavu možného onemocnení. Obecnou zákonitost rezonancního prenosu látek pomocí fotonu odzkoušela v homeopatické lécbe doktorka biochemie Karin Lengerová. Pomocí Teslova transformátoru dokázala zmerit nejen zmenu energetického pole u látek, které mají podobné frekvencní spektrum jako vybuzená elektromagnetická vlna na Teslove transformátoru, ale i odzárování fotonu. Pokusy prokázaly, že pro úspešný prenos fotonu není rozhodující pomer zredení výchozí látky, ale její rozptyl, který je závislý na poctu kroku potencování (redení), nebo-li takzvané kvantování (energetizace) výchozí látky. Castým redením rozptýlené a vysoce energetizované látky mají nejlepší schopnost prenášet fotony na živý organismus.

Referencen:

Bischof M: Biophotonen. Das Licht in unseren Zellen. Frankfurt a.M. 1999
Lenger K: Homeopathic potencies identified by a new magnetic resonance method. Homeopathy - An Energetic Medicine. Subtle Energies & Energy Medicine 2006, 15 (3) pp 225-244
Lenger K, Bajpai RP, Drexel M: Delayed luminescence of high homeopathic potencies on sugar globuli. Homeopathy 97, pp 134-140, issue 3, 2008
Lenger K: A new biochemical model of homeopathic efficacy in patients with different diseases. Subtle Energies & Energy medicine 2010, 19 (3), pp 1-34

Vychutnej kouzlo vcelstva prirozene!